עתונות ודברי ספרות של חיבת ציון ברומניה

Author: 
קלויזנר, ישראל
Publication title: 
עתונות ודברי ספרות של חיבת ציון ברומניה
Source published in: 
שיבת ציון, ד (1956), 42—54.
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1956
Publication Language: 
Remarks: 

Including about Elazar Roke'ah of Tzfat who arrived in Galicia around 1883 (43-44), about Reuben Asher Braudes who arrived in Galicia in 1885 (44), about the periodical 'HaOr', founded by Hirsch Lazar Teller and David Isaiah Silberbusch in the beginning of 1882 in Botosani (first appeard in Pressburg) and in 1883 was moved to Lemberg (44), about the Poets of Zion, the brothers Israel Teller and Hirsch Lazar Teller (51-52).