המבשר' – חלוץ העתונות העברית בגליציה (תשעים שנה להופעתו)

Author: 
קרסל, גצל
Publication title: 
המבשר' – חלוץ העתונות העברית בגליציה (תשעים שנה להופעתו)
Source published in: 
ספר השנה של העתונאים, 11 (תשי"ב), 368.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1952
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

About the activity of Friedrich Gustav Seipert, especially in Galicia, to found anew a Jewish kingdom in the Land of Israel; including sub-chapters about Joseph Perl's response to authorities about this activity (117-124); as well as appendices on this topic, 247-262 (247-257 - by Seipert; 258-262 - by Perl).