לתולדות הציונות הדתית בגאליציה (תרמ"ב-תרע"ח)

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
לתולדות הציונות הדתית בגאליציה (תרמ"ב-תרע"ח)
Source published in: 
מימון יהודה לייב (ע'), יובל המזרחי: קובץ תורני, מדעי, ספרותי ליובל החמשים של המזרחי (אדר תרס"ב – אדר תשי"ב), רסח-רפב.
Publisher: 
ארגון 'עזרא-נחמיה' בתוך הסתדרות המזרחי, בסיוע מוסד הרב קוק
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1952
Publication Language: