הדור' בעריכת דוד פרישמאן

Author: 
אלקושי, גדליה
Publication title: 
הדור' בעריכת דוד פרישמאן
Source published in: 
גליונות,כרך 26, חוברת ה-ו (כסלו-שבט תשי"ב), 363—370.
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1952
Publication Language: 
Subjects: