הספרות העברית בארץ ישראל

Author: 
רבינוביץ, יעקב
Publication title: 
הספרות העברית בארץ ישראל
Source published in: 
התקופה, 34—35 (1949), 513—532.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1949
Publication Language: 
Remarks: 

Including references to Shmuel Yosef Agnon (515, 517, 525, 528, 529), Yehoshua Radler-Feldmann (Rabbi Binyamin) (515, 516), Asher Barash (515-517, 525, 526, 528-529), Dov Kimhi (515, 518, 526), Avraham Ben-Yizhak (515, 518), Eliezer Meir Lipschuetz (515, 519), Solomon Schiller (515-519), Zevi Diesendruck (519), Shalom Streit (519, 527), Mordekhai Ben-Yehezki'el (522), Uri Zevi Greenberg (523, 524, 531) and David Isaiah Silberbusch (532).