חשיבותם של הארכיונים באירופה המזרחית להיסטוריוגרפיה היהודית

Author: 
גלבר, נתן מיכאל
Publication title: 
חשיבותם של הארכיונים באירופה המזרחית להיסטוריוגרפיה היהודית
Source published in: 
הכינוס העולמי למדעי היהדות, קיץ תש"ז, א', 450—457.
Publisher: 
מאגנס
Publishing place: 
ירושלים
Date: 
1952
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

About three periods in the history of the Jews of Galicia since the Austrian conquest.