צו דער געשיכטע פון דער יידישער סאציאליסטישער פרעסע אין פוילן

Author: 
י. ש. [יעקב שצקי]
Publication title: 
צו דער געשיכטע פון דער יידישער סאציאליסטישער פרעסע אין פוילן
Source published in: 
שצקי יעקב (ע'), זאמלבוך לכבוד דער צוויי הונדערט און פופציקסטן יובל פון דער יידישער פרעסע, 1686—1936, 322—326.
Publisher: 
אמאפטייל פון ייווא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1937
Publication Language: 
Remarks: 

. Including reference to six Yiddish periodicals. For details see the Hebrew section