המיליציה היהודית בגליציה המזרחית (פרק היסטורי)

Author: 
פהן, ראובן
Publication title: 
המיליציה היהודית בגליציה המזרחית (פרק היסטורי)
Source published in: 
הסולל(תרצ"ג), ג-ד (שבט-אדר), 72—76, ה (ניסן-אייר), 132—134, ו (סיון-תמוז), 153—155
Publishing place: 
לבוב
Date: 
1933
Publication Language: 
Subjects: