זכרונות וועגן יידישן טעאטער אין לעמבערג און זיין גרינדער א. גאלדפאדען (1933)

Author: 
בלבן, מאיר
Publication title: 
זכרונות וועגן יידישן טעאטער אין לעמבערג און זיין גרינדער א. גאלדפאדען (1933)
Source published in: 
ייווא בלעטער, 15 (1940), 281—285
Publisher: 
ייווא
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1933
Publication Language: 
Subjects: 
Remarks: 

Referal to additional printing can be found in the Hebrew notes

Community: