חורבן היהודים בפולין, גליציה ובוקובינה, 1—4

Author: 
אנ-סקי, ש. [שלמה זנוויל רפפורט], בתרגום ש"ל ציטרון
Publication title: 
חורבן היהודים בפולין, גליציה ובוקובינה, 1—4
Publisher: 
א. י. שטיבל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1936
Remarks: 

Original appeared in Yiddish in 1921-1922.
About Galicia and Bucovina - in parts 2-4.