דור הולך ודור בא: מלואים למאמרי 'ארבע תקופות' שנדפס במ"ע 'המצפה' חוברת א', ג', ד', שנת 1885), מאמר ראשון

Author: 
ברנפלד, שמעון
Publication title: 
דור הולך ודור בא: מלואים למאמרי 'ארבע תקופות' שנדפס במ"ע 'המצפה' חוברת א', ג', ד', שנת 1885), מאמר ראשון
Source published in: 
כנסת ישראל, 3 (1888), 81—131.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1888
Publication Language: 
Remarks: 

Relative to research and the Enlightenment in Galicia, specifically pages 94-99, about 'Bikkurei Ha-Ittim' (94), (99) as well as references to Juda Leib Mieses (98, 104), Tzvi Hirsch Natkes and Berusch Blumenfeld (98), and to Rabbi Jacob Ornstein (98-99).