Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.22
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu stowarzyszenia dla szerzenia języka hebrajskiego i literatury żydowskiej "Safa brura" w Borysławiu, z dołączeniem statutu. Zawierają powiedomienie o rozwiązaniu i wykluczeniu z katastru tego towarzystwa.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1011
Site collections: