W sprawie ukonstytuowania Fundacji dobroczynnej...

CAHJP Code: 
HM3/1303.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ukonstytuowania Fundacji dobroczynnej na założenie w Brodach zakładu zastawniczego imenia Sary Diny Nathansohn do udzielenia niezamożnym izraelitom w Brodach bezprocentowych pozyczek, przez zjednoczenie kosztów poprzednich fundacyj Sary Diny Nathansohn w Brodach:

- Na zakupno mąki wielkanocnej dla biednych Żydów;
- Dla rozdzielania jałmużn ubogim Żydom;
- Dla zapomogi chorym Żydom, który potrzebują opieki lekarskiej w domu;
- Na zakupno drzewa dla biednych, i inne.

Date of item:

from: 
1877
  -  
to: 
1917
Size: 
127
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.441
Site collections: