Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Główną k...

CAHJP Code: 
HM3/1285.12
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Główną kasą krajową we Lwowie w sprawie ustanowienia fundacji dobroczynnej i pobożnej przez zmiarłego w Podgórzu Symchy Kahane na wspieranie bractw: "Talmud Tora", "Asifes zkejnim", "Megadle jesomim" w Krakowie i Podgórze, i rozdzielanie przez Przełożeństwo zboru izraelickiego części środków fundacyjnych między ubogimi Żydami w Podgorzu. Zawierają wiadomości o zabezpeczenie środków fundacyjnych kupnem papierów wartościowych.

Date of item:

from: 
1889
  -  
to: 
1991
Size: 
59
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1335
Site collections: