Korespondencja ze Starostwem Powiatowym w Tarno...

CAHJP Code: 
HM2/9257.20
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja ze Starostwem Powiatowym w Tarnopolu dot. zatwierdzenia statutu i rejestracji oddziału towarzystwa "Agudath Israel" w Tarnopolu.

Statut i wykazy.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1938
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.9087
Organizations: 
Tags: 
Site collections: