Arkusz ewidencyjny, sprawozdania, korespondencj...

CAHJP Code: 
HM2/9252.8
Original name: 

Arkusz ewidencyjny, sprawozdania, korespondencja i inne mateirały dot. działalności Oddziału stowarzyszenia "Machsike Hadas" w Podhajcach.

Statut i wykazy członków zarządów.

Date of item:

from: 
1932
  -  
to: 
1938
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.11, оп.1, д.619
Tags: 
Site collections: