Korespondencja dot. edukacji Żydowskiej;zawier...

CAHJP Code: 
CD/313.05
Original name: 

Korespondencja dot. edukacji Żydowskiej;
zawiera Statuty Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej we Lwowie i Żydowskiego Stowarzyszenia "Talmud-Tora" w Skałacie, oraz wykaz nauczycieli hebrajskich w różnych miastach Galicji.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
21
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.196, оп.1, д.8
Tags: 
Site collections: