Leon Streit, Dzieje Wielkiej Miejskiej Synagogi w Stanisławowie (Stanisławów, 1936) - Polish section

Book by Leon Streit, History of the Great Synagogue in Stanisławów (Stanisławów, 1936). Polish section.

From the personal archive of Rabbi Moshe-Leib Kolesnik.

Attached files: