Dekret królewski w sprawie sporu między m. Lwowem a gminami żydowskimi

Date: 
1732
Archive: 
CAHJP, File number: PL 586
English translation: 

Not yet available

CAHJP Card: 
Dekret królewski w sprawie sporu między m. Lwow...