Uniwersal króla Zygmunda o „odnowieniu Dekretu dot. wolności Żydom-kupcam krakowskim sprzedawania rzeczy...”

Community: 
Date: 
1527
Archive: 
The Central Archives for the History of the Jewish People, Jerusalem. File number: PL - 182
English translation: 

Not yet available

CAHJP Card: 
Uniwersal króla Zygmunda o „odnowieniu Dekretu ...