Community budget for 1907(Solotvin)

Date: 
August 19, 1907
Archive: 
CAHJP + ЦГИА Украины, г. Львов.
Original text: 

p. 25  Sołotwina dnia 19 sierpnia 1907. 

Do Świetnego ck Starostwa w Bohorodczanach

 gmina przedkłada według reskryptu namiestnictwa z dnia 16 sierpnia 1907 l. 7306:

a)      odpis budżety przychodów i rozchodów zatwierdzonego przez radę gmi. Wyzn.  na rok 1907

Zarazem podaje Zwierzchnośc izr. Gm. że liczba mieszkańców wyznania mojżeszowego z całym okręgu Sołotwinowskim wynosi około 900 zaś liczba osób opłcających podatki domestykalne wynosi tylko około 410.

w.z. Izak Samuel Sobel.  

p. 27 PRZYCHODY:

 1. Opłaty na rzecz 3600 K.
 2. Taksy? Pogrzebowe 600 k.
 3. Podatek domestykalny 1500 K.

 Suma 5700. 

Rozchody:

 1. Płaca rabina 1200 K.
 2. Płaca trzech rzeżaczy 2800 K.
 3. Płaca sekretarza 360 K.?
 4. Płaca za dozór nad mięsem koszernym 300 K.
 5. Płaca grabarzy 200 K.
 6. Płaca posługacza (=woźny)  kancelaryi 180 K.
 7. Naprawa synagogi 50 K.
 8. Najem lokalu opał, oświetlenie i ?? 240 K.
 9. Druki, portorya i inne przybory kancel. 100 K.
 10. Dla ubogich 100 K.
 11. Sznurki szabasowe  25 K.
 12. Wydatki nieprzewidziane 200 K.
 13. Dla pokrycia długów 2000 K.

 Suma 7755 Koron

Suma dochodów 5700 Koron

Niedobór 2055 Koron

w.z. Izak Samuel Sobel.

* This letter was accepted by the Starosty of Bohorodczany on August 21, 1907. L. 9507.

English translation: 

forthcoming