Hebrew courses in Bohorodczany

Author: 
Dawid Schreier
Document Type: 
Letter
Date: 
November 22, 1922
Original text: 

Do Szan. Inspektoratu szkoln. 

w Bohorodczanach

  Stosownie do cennego pisma Szan. Inspektoratu szkol. z dnia 26/VII r.b.

 L. 3087 podpisany Zarząd Szkoły hebrajskiej (właściwie Kursa hebrajskie) 

ma zaszczyt przedłożyć nastepujące daty:

Kursa hebrajskie rozpoczęły się tu dnia 15 października r.b.Lokal kursów mieści się w domu p. Izraela-Mojżesza Cukra pod N 102. Izba szkolna odpowiada wszystkim wymogom hygienicznym i posiada dość światła (4 duże okna i 2 wentyle), wyposażona jest też we wszystkie urządzenia szkolne. Nauczycielem kierującym jest p. Jakób Patzeńker, przynależny w Potoku Złotym, gdzie przez dłuższy czas był kierownikiem tamtejszej ochronki dla wojennych sierot żydowskich. W maju r. 1914 przaypuszczono go do złożenia egzaminu dojrzałości przy seminarium nauczycielskiem  w Czartkowie, któremu zamiarowi przeszkodziła [...] ogólna mobilizacja zarządzona w sierpniu r. 1914.Na kursa uczęszcza dotąd 46 dzieci. Nauka odbywa się codziennie od godziny 10 do 11 rano i od 2 do 6 popołudnia, z wyjątkiem soboty i świąt żydowskich.W załączeniu imienny wykaz uczniów i uczennic kursów hebrajskich. 

 Dawid Schreier

Zarząd kusów Hebrajskich w Bohorodczanach

27/XI 1922

English translation: 

To the Distinguished School Inspector

in Bohorodczany

 According to the valued letter from the Distinguished School Inspector 

dated July 26 of the current year No.3087, the signed below

Board of the Hebrew school (actually Hebrew courses) has the honor of submitting the following data:

The Hebrew courses started on the 15th of October of the current year. The courses are conducted in the house of Mr. Izrael-Mojzesz Cuker, no.102. The classroom meets all of the sanitary requirements and has enough light (4 big windows and two ventilaroty openings). There is necessary school equipment. The lead teacher is Mr. Jakob Patzenker, registered at Potok Zloty, where he used to be the director of a house for Jewish war orphans. In May 1914 he was entitled to take the matriculation exam in the Teachers' Seminar in Czortkow, but this was made impossible […] due to the general mobilization in August 1914.46 children attend courses so far.  The lessons take place every day form 10 to 11 am and from 2 to 6 pm, except for Saturdays and Jewish holidays. Attached is the nominal register of schoolboys and schoolgirls attending the Hebrew courses. 

Dawid Schreier

The Board of Hebrew courses in Bohorodczany

November 27, 1922