Community Budget - Solotvin 1922

Author: 
Jewish Community in Solotvin
Date: 
November 27, 1922
Archive: 
ГАИФО, г. Ивано-Франковск, ф. 273, оп. 1, д. 150, p. 16
Original text: 

Odpis!

Budżet

izrael. gminy wyznaniowej w Sołotwinie

za rok 1922.

 I Rozchody

Wykończenie Synagogi............................500.000 Mkp

obsługa......................................................60.000 "

oparkanienie cmentarza izasypanie okopów wojennych..................250.000 "

wydatki na odbudowę łaźni......................150.000 "                                               razem           960.000 Mkp

 II Dochody

A) zwyczajne:datek dobrowolny z Ameryki ....................600.000 Mkp

za miejsca w Synagodze ..............................50.000  "

ofiary dobrowolne " ....................................150.000 "

 stan kasowy..................................................5.500 " 

b) nadzwyczajnez podatku domestykalnegopo podwyższeniu stopy podatkowej ...........154.500 "   

                                                 razem         960.000 Mkp  

Sołotwina dnia 27 listopada 1922         

                                   Moses Feitelbaum

Kierownik izrael.gm.wyzn.

 II. zał.

Pieczątka: Gmina Wyznaniowa Izraelicka w Sołotwinie   

English translation: 

 Duplicate!

Budget

Israelite religious community in Solotwina

For the year of 1922

 

I. Expenses

Completing the Synagogue............................500,000 MKP

Running costs...........................................................60,000 MKP

Cemetery fence and

covering of war trenches.............................250,000 MKP

Rebuilding of the ritual bath..................................150,000 MKP

                                              Total        960,000 MKP

 

II. Income

A) usual:

Contributions from America....................600,000 MKP

Seats in the synagogue........................................50,000  MKP

Charity............. " ....................................150,000 MKPCash balance................................................................5,500 MKP                                                                                                                           

b) unusual

Domestic taxes

 after the raise of the tax rate……………………...........154,500 MKP

                                                    Total                 960,000 MKP 

Sołotwina,  27 November, 1922                                            Moses Feitelbaum

President of Israelite religious community

 II. attach.

Stamp