Sprawozdania z działalności finansowo-gospodarc...

CAHJP Code: 
HM2/9243.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Sprawozdania z działalności finansowo-gospodarczej i budżet gminy żydowskiej w Podhajcach.Wykaz dłużników.

Date of item:

from: 
1936
Size: 
33
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.3024