1. Przywileje królewskie i korespondencja dot. ...

CAHJP Code: 
HM2/9433.17
Collection name: 
Magistrat m. Lwowa
Original name: 

1. Przywileje królewskie i korespondencja dot. związków handlowych kupców żydowskich z Rosją.2. Dekrety w sprawie spraw spornych.3. Inwentarz magazynów handlowych Żydów we Lwowie.

Date of item:

from: 
1508
Size: 
221
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.52, оп.1, д.61