1. List Zarządu izraelickiej szkoły żeńskiej im...

CAHJP Code: 
HM2/8892.1
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

1. List Zarządu izraelickiej szkoły żeńskiej im. A. Kohna z prośbą o wyrażenie uznania dla p. Eliaszowej Stroh za jej filantropijną działalność.2. "Wykaz opieszałych rodziców nie posyłających dzieci do izraelickiej szkoły męskiej im. A. Kohna we Lwowie."

Date of item:

from: 
1910
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.4808