1. Materiały dot. otwarcia Zakładu dla kształce...

CAHJP Code: 
HM2/8891.11
Collection name: 
Rada szkolna krajowa we Lwowie
Original name: 

1. Materiały dot. otwarcia Zakładu dla kształcenia kandydatów na nauczycieli religii mojżeszowej we Lwowie. Statut Zakładu. Pracy pisemne absolwentów Zakładu. Wykazy nauczcieli i uczniów.2. "Statut dyscyplinarny dla urzędników lwowskiej gminy wyznaniowej żydowskiej".

Date of item:

from: 
1902
Size: 
103
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.178, оп.2, д.3717