Dekret Władysława IV potwierdzający kontrakt na...

CAHJP Code: 
HM2/8551.61
Collection name: 
Коллекция грамот на пергаменте
Original name: 

Dekret Władysława IV potwierdzający kontrakt na arendę masztalni (stajni) i kapnicy (domu, w którym topłono wosk) we Lwowie, między magistratem a Żydem Efraimem Golbrachtem.

Date of item:

from: 
1633
Size: 
3
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.31, оп.1, д.681