Akta dot. sprawy ukonstytuowania się Rady wyzna...

CAHJP Code: 
HM2/8550.8
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Akta dot. sprawy ukonstytuowania się Rady wyznaniowej izraelickiej we Lwowie.

Date of item:

from: 
1907
Size: 
64
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.2, д.1866