Kontrakt podpisany przez kahał żydowski m. Lwow...

CAHJP Code: 
HM2/8332.2
Collection name: 
Magistrat m. Lwowa
Original name: 

Kontrakt podpisany przez kahał żydowski m. Lwowa i rajcami lwowskimi w sprawie handlu.

Date of item:

from: 
1654
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.52, оп.1, д.67