Arkuszy posiadłości gruntowej mieszkańców m. Br...

CAHJP Code: 
HM3/1314.03
Collection name: 
Krajowa Komisja Podatków Gruntowych we Lwowie/Grundlasten Landes-Kommission in Lemberg
Original name: 

Arkuszy posiadłości gruntowej mieszkańców m. Brody (Żydów i Chrześcijan) z wykazem numeru domu, wydane jako wyciągi z obliczenia pomiaru i oszacowania.

Date of item:

from: 
1879
Size: 
414
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.186, оп.1, д.1800 Б