W sprawie powództwa Salomona Poppera (kupiec w ...

CAHJP Code: 
HM3/1112.23
Collection name: 
Sąd grodzki w Obiertynie
Original name: 

W sprawie powództwa Salomona Poppera (kupiec w Buczaczu) przeciw Jakóbowi Kronowi (handlarz w Semenówce) o zapłacenie za kupioną u niego maszynę do szycia.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.182, оп.1, д.20