W sprawie opodatkowania właścicielki skłepu odz...

CAHJP Code: 
HM3/1100.03
Collection name: 
Izba skarbowa w Stanisławowie
Original name: 

W sprawie opodatkowania właścicielki skłepu odzieży żenskiej Racheli Klapper w Budyłowie.

Date of item:

from: 
1937
Size: 
66
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.58, оп.1, д.486