כתב חבר לצבי הירש בן ר' ישראל סג''ל (וינר), ב...

CAHJP Code: 
PL 545 ; CD 156
Original name: 

כתב חבר לצבי הירש בן ר' ישראל סג''ל (וינר), ברודא

Date of item:

from: 
1695
Size: 
1
Language: 
Country: 
Community: