W sprawie wydania i przedłóżenia zezwoleń na za...

CAHJP Code: 
HM3/874.04
Collection name: 
Urząd Wojewódzki. Wydział Społeczno-polityczny, m. Stanisławów
Original name: 

W sprawie wydania i przedłóżenia zezwoleń na zarobkowanie grą na instrumentach muzycznych Żydom w woj. stanisławowskim, z wnioskiem świadectw ubóstwa i moralności tych Żydów:- Brykman Izak, Skole;- Schneier Samuel, Lwów;- Grünberg Izrael Leib, Bolechów;- Keller Józef, Kałusz;- Zimmerman Abraham, Bolechów;- Lampner Markus, Stanisławów;- Moschel Hersch, Stanisławów;- Waldman Salomon, Stanisławów;- Hefter Jakób, Stanisławów;- Goldberg, Leon Izydor, Tarnopol;- Zwilling Markus, Stryj;- Fiedler Henryk, Stryj;- Schuster Leon, Stryj;- Eichel Isak Salomon, Brody;- Stein Jakób, Stanisławów;- Schuldensein Moszko Mordko, Lwów;

Date of item:

from: 
1933
Size: 
77
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.2, оп.1, д.2271