Korespondencja w sprawie założenia Stowarzyszen...

CAHJP Code: 
HM3/592.23
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie założenia Stowarzyszenia zapomogowego Żydowskich rzemieślników w m. Podhajcach (Statut w języku Niemieckim; spis założycieli).

Date of item:

from: 
1911
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 25 7825