W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na ...

CAHJP Code: 
HM3/721.22
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagraniczego na wyjazd do Niemiec Salomonowi Wieselowi z Niewoczyna.Świadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
10
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.134