W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.15
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Kanady z Leizorowi i Hindzie Weitz, oraz Różie Schalpeter urodz. Glaubart z BohorodczanŚwiadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
43
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.122