W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.14
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Austrii Priwi Weiss z BohorodczanŚwiadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1921
Size: 
13
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.121