W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.13
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Ameryki Peisiowi (Peisachowi) Weissowi f. Hahnowi z BohorodczanŚwiadectwo kwalifikacyjne.

Date of item:

from: 
1923
Size: 
10
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.120