W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.08
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na wyjazd do Ameryki Meyerowi Samuelowi i Herschowi Weissbergam z Bohorodczan.Świadectwo urodzenia Mayera Samuela Weissberga.Świadectwo kwalifikacyjne Herscha Weissberga.

Date of item:

from: 
1920
Size: 
24
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, дд.114, 115