W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na...

CAHJP Code: 
HM3/721.01
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Bohorodczanach
Original name: 

W sprawie udziełenia paszporta zagranicznego na stały wyjazd do Palestyny Goldzie Blumenstein z Łyscia

Date of item:

from: 
1920
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАИФО, ф.26, оп.1, д.104-a