W sprawie zapomóg dla nauczycieli z izraelickie...

CAHJP Code: 
HM3/661.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zapomóg dla nauczycieli z izraelickiego funduszu szkolniego w Galicii; zawiera spisy nauczycieli: szkoły im. Abrahama Kohna, żenskiej szkoły Frendłowej we Lwowie, izraelickich szkół w Brodach, Tarnopolu, Bolechowie; budżety Gminy żydowskiej i szkoły w Brodach.

Date of item:

from: 
1908
Size: 
181
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, дд.15772, 15773