W sprawie rezygnacji byłego rabina Mojżesza Hal...

CAHJP Code: 
HM3/658.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie rezygnacji byłego rabina Mojżesza Halbersztama i wyborów Mejlecha Bindigera na stanowisko nowego rabina w Sieniawie.

Date of item:

from: 
1906
Size: 
100
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.146, оп.24, д.15724