Księga metrykalna Gminy żydowskiej w Podhajcach...

CAHJP Code: 
HM3/683.04
Collection name: 
Gmina wyznaniowa izraelicka we Lwowie
Original name: 

Księga metrykalna Gminy żydowskiej w Podhajcach, 1894-1897. Zawiera świadectwa osobowe o zgonach, wydane przez zwierchnikόw gminy.

Date of item:

from: 
1894
Size: 
132
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІАУ, Львів, ф.701, оп.1, д.292