Korespondencja ze starostwem w sprawie przebudo...

CAHJP Code: 
HM3.600.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja ze starostwem w sprawie przebudowy gmachu i otwarciaszpitala żydowskiego w Przemyśliu.

Date of item:

from: 
1903
Size: 
24
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 59 66