Sprawozdanie komisarza powiatowego Błockiego ze...

CAHJP Code: 
HM3/590.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Sprawozdanie komisarza powiatowego Błockiego ze zgromadzenia socialystów Zydów w Brodach.

Date of item:

from: 
1912
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ Львов 146 8 1303